Retur:

Vi följer konsumentköplagen om Ångerrätt (14dagar) och Reklamation. Konsumentverkets ångerblankett kan du ladda ner här
Vid ånger och eventuella reklamationsärenden står kunden för sina egna kostnader som uppstår för att vi skall mottaga reklamerad vara.
Tänk på att du även står för transportrisken vid byte eller retur när du skickar varan till oss.

Varan skall vara i oförändrat skick då du skickar den till oss. Alla delar skall vara med även om de är sönder.
värdeminskningsavdrag kan komma att göras om varan inte anländer till oss i oförändrat skick.

Reklamation:

Vid eventuell reklamation kontakta oss direkt via mail eller telefon för vidare instruktioner.

Garanti:

Våra produkter har minst 1 års garanti förutom batterier som har 3 månaders garanti (om inget annat anges i produktbeskrivningen).

Undantaget är fordon som Klassas som Lek/Tävlingsbruk. Dessa fordon har endast funktionsgaranti för fabrikationsfel vilket innebär att Den skall fungera tillfredsställande vid leverans!

Konsumentköplagen ger dej möjlighet att reklamera en vara upp till 3 år om det visar sej att den varit felaktig vid leveranstillfället.
Det är viktigt att du kontaktar oss inom skälig tid efter det att felet uppstått.

Innan reparation eller utbyte sker så kommer vi eller våra partners kontrollera varan.

Garantin täcker inte:

Fel/skador uppkomna p.g.a. handhavandefel, felaktig montering, oaktsamhet, skada, bristfällig/felaktigt utförd service, förslitningsdelar som t.ex. däck, batteri, bromsdelar, drivrem, lager/bussningar/tätningar, lampor etc.

Garantin täcker heller inte karosseriplast eller korrosion (om inte skadan fanns redan vid leverans).

Alla garantier börjar gälla samma datum som varan köps (kvittodatum).

Handhavandefel, felmontering och dylikt som ej täcks av garanti eller reklamationsrätt har vi rätt att debitera dig de kostnader som uppstått i samband med reklamationstillfället.
Kontakta oss om du får problem med din produkt.

Återbetalning av returer eller ångrade köp sker via kreditering av köpsätt eller via din bank
Det kan dröja ett antal dagar innan en kreditering syns på ditt konto.

Reklamationsadress:

Terratio HB
Gullbernavägen 20
371 47 Karlskrona

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email
at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.