Totala Energiförbrukningen:

Analysera din anläggningens totala energiförbrukning. Det inkluderar allt från belysning och apparater till eventuella elkraftsverk eller andra enheter som är beroende av el.

Daglig Energiförbrukning:

Bestäm den dagliga energiförbrukningen i kilowattimmar (kWh). Detta ger dig en grundläggande indikation på den mängd energi ditt batterisystem bör kunna leverera dagligen.

Antal Dagar i Reserv:

Överväg hur många dagars reservkapacitet du vill ha för att klara dåligt väder eller andra oförutsedda omständigheter. Detta kallas ”dagar i reserv” och hjälper dig att dimensionera batteribanken för längre perioder utan sol eller annan primär energikälla.

Säkerhetsmarginal:

Lägg till en säkerhetsmarginal i din beräkning för att hantera variationer i väderförhållanden och för att förlänga batteriets livslängd. En säkerhetsmarginal på 20-30% är vanligtvis en bra riktlinje.

Batteriteknologi:

Välj batteriteknologi som passar dina behov och krav. AGM, lead carbon och litium är några exempel med olika egenskaper vad gäller livslängd, cykelförmåga och kostnad.

Laddnings- och urladdningskapacitet:

Ta hänsyn till batteriets laddnings- och urladdningskapacitet. Detta påverkar hur snabbt batteriet kan laddas och hur mycket energi det kan leverera under en urladdningscykel.

Framtida Tillväxt:

Överväg om din anläggning kommer att expandera i framtiden. Om så är fallet kan det vara klokt att dimensionera batterisystemet för framtida ökningar i energiförbrukning.

Konsultera en Expert:

Vid tveksamheter eller om du har specifika krav, överväg att konsultera en expert inom förnybar energi eller batterilagring för att få skräddarsydd rådgivning baserat på dina unika behov.

Har du fråger eller behöver hjälp med vilket batteri du ska välja?

Kontakta oss så hjälper vi dig:
info@energilandet.se eller ringa oss på 070 – 865 05 46

REA